Fem ovanliga eljobb

En elektriker kan givetvis arbeta med att sätta upp spotlights i ditt vardagsrum eller med att dra in trefas till föreningslokalen i er bostadsrättsförening. Men långt ifrån alla i den här branschen arbetar med vanlig installation av lågspänning. Här har vi letat fram fem ovanliga jobb inom el.

Tågspår

När tåget står stilla för att en ledning har rasat ned en bit fram är det någon människa som måste dit och laga ledningarna. Högspänningselektriker är ett yrkesområde med stora risker, höga kunskapskrav men samtidigt gott om jobb.

Elstängsel

Har du ett elstängsel av enklaste sort hemma på gården för att hålla getterna borta från bilvägen kommer du knappt behöva koppla eller installera. Den typen av stängsel kan du ofta montera själva och koppla in i ett eluttag i ladan.

Elstängsel för säkerhet

Elstängsel för säkerhet kräver däremot lite mer kompetens för att hanteras. Vattenverk, fängelser och exklusiva bilförsäljare är några av de som kräver en hög säkerhetsnivå och därför tar hjälp av elektriker för att montera elstängsel.

Industrin

Alla stora fabriker är beroende av elektriker och maskinreparatörer, med elbehörighet, för sina verksamheter som elektriker Stockholm. Om en stor maskin stannar av kan det innebär hundratusentals kronor i förlust varje timme för en stor industri. Den som arbetar som industrielektriker har ofta jour och kan behöva rycka ut lika snabbt som en läkare på en akutmottagning.

Installationsinspektör

Gigantiska vindkraftparker byggs upp runt om i landet och någon måste se till så att alla vindtornen fungerar och underhålls. Har man monterat hundratals vindtorn med tusentals gigawatt i energiproduktion vill man säkerställa att de fungerar som de ska. En elektriker på en sån här plats går runt på ronder för att undersöka att inget har gått fel. En risk i stora och täta vindkraftparker är att tornen skadar varandra genom iskast, något som bör undvikas.

Kärnkraftverk

Ett av de lite mer klassiska högriskuppdragen för elektriker är att arbeta på kärnkraftverk. Även om vi aldrig har haft någon kärnkraftsolycka i Sverige innebär jobb på ett kärnkraftverk både risktillägg och återkommande hälsoundersökningar.

Hög jobbsäkerhet i branschen

Den som lärt sig att sköta el och drift av en kärnreaktor har garanterat jobb för lång tid framöver. Ett kraftverk av den här digniteten är inget man avvecklar i första taget. Samtidigt är riskerna så pass stora om något skulle gå fel att många väljer att söka sig till andra jobb. Som elinstallatör har du inte den högsta lönen och de värsta anläggningarna att arbeta med men chanserna är för ett långt arbetsliv är otroligt stora.

Tags: , ,