Dom flesta elektriker är män, så har det alltid varit och så kommer det troligen fortsätta att vara. Sakta men säkert verkar det dock som att fler kvinnor väljer elektrikeryrket, något som branschen verkligen ser positivt på och uppmuntrar till.

Man vill helt enkelt se en högre jämställdhet mellan män och kvinnor i det här yrket och det är något man jobbar hårt för att uppnå.

Mansdominerat yrke

Elektriker har länge varit ett mansdominerat yrke. Idag är ca 98% av Sveriges verksamma elektriker män, en siffra som varit ännu högre för bara ett par år sedan. Ännu längre tillbaka var det troligtvis helt otänkbart att några andra än just männen skulle jobba med detta.

Man skulle kunna likna det med en norm, en oskriven regel att ”det ska vara så”. Men kanske är det nu tiderna förändras – åtminstone hoppas branschen och elektrikerförbundet på det. Något som inte är omöjligt med rätt uppmuntran.

Kvinnorna tar plats

2% av elektrikerna i Sverige är alltså kvinnor, en siffra som förhoppningsvis kommer att stiga i takt med att fler vågar ta steget. Det är dock inte det lättaste att våga sig in i en mansdominerad bransch – många har viljan men är rädda för en grov jargong och till och med trakasserier. Att bli orättvist behandlad tycks också vara en oro som hindrar flera kvinnor från att ta steget.

Att några däremot har vågat gör att fler kan tänka sig att haka på. ”Vågar hon så vågar jag” och kanske gör det att fler följer strömmen och att dom är två procenten kommer att ha ökat inom bara ett par år.

Det här gör branschen

Branschen för elektriker är såklart positiva och glada för utvecklingen att fler kvinnor väljer att utbilda sig och ta sig an yrket som elektriker. Faktum är att det är någon man aktivt jobbat med under en längre tid, bland annat genom att komma ut och prata med högstadieelever som står inför gymnasievalet.

Eftersom yrket varit mansdominerat så länge har man tidigare riktat sig främst till unga pojkar men idag ser marknadsföringen annorlunda ut. Det är tydligt att utbildningen finns tillgänglig för både killar och tjejer och man anstränger sig för att locka fler tjejer till utbildningen.

Och det är inte bara elektrikerförbundet och facket som ser positivt på detta, utan många anställda tycks också se på utvecklingen med hoppfulla ögon om att en dag kanske ha fler kvinnliga kollegor att dela arbetsdagen med.