Att driva servicebolag inom städbranschen

Att starta ett städföretag kan vara ett extremt lätt sätt att komma igång som entreprenör eftersom insatsen är låg rent ekonomiskt. Det man investerar bäst och mest i är att tillhandahålla extremt god service. Bland kundunderlaget kan finnas både privatpersoner och företag, ofta kan man komma överens om att använda städutrustning som finns på plats oavsett vilken typ av kund man har. Om inte så kan man hos de flesta kunder som är företag få lov att förvara sin utrustning i deras städskrubb vilket ofta är praktiskt då det inte så sällan är större ytor och kan kräva mer utrustning än hos en privatperson som  håller på med betting på sporter online.

Vanligen är det inte så avancerad utrustning av städfirmor stockholm som krävs, initialt kan det räcka med att man har ett par enkla skurmoppar med hink och en dammsugare. Men ju större jobb och anläggningar man åtar sig desto fler och mer avancerade redskap kan man utnyttja som till exempel diverse städmaskiner som hjälper till att rengöra golv grundligt i stora ytor. Till en början kanske man inte vill anställa egen personal varför ett samarbete med bemanningsföretag kan vara en fördel då de ofta har bra och kunnig personal inom diverse serviceyrken.

En viktig aspekt med städbolag oavsett om du driver det eller om du är kund och anlitar ett är att ha koll på vilka avtal som bör upprättas. Ett standardiserat tjänsteavtal som beskriver vilken tjänst som ska utföras och vilka åtaganden som ryms däri är en självklarhet, det minskar också risken för missförstånd om vad som ingår eller ej. Mellan ett servicebolag och ett företag är det inte alls ovanligt att man också skriver ett sekretessavtal eftersom personer som rör sig i lokalerna ofta kan se eller tillgodogöra sig information som eventuellt kan vara av känslig karaktär.

Om man åtar sig kunder som är privatpersoner så kan man erbjuda dem att använda det allt mer populära RUT-avdraget som tillåter kunden att erhålla en skattereduktion för hushållsnära tjänster såsom hemstädning från https://www.alberts-service.se/stockholm/hemstadning/. RUT är en förkortning som står för; renhållning, underhåll och tvätt. Som privatperson kan man få maximalt avdrag under ett år för upp till 25 000 kronor per person men för de som är fyllda 65 är avdraget upp till 50 000 kronor per person och år. Viktigt att tänka på om man erbjuder RUT är att det är servicebolaget som drar av schablonbeloppet på fakturan och i efterhand ansöker om mellanskillnaden hos Skatteverket om personen blir beviljad.

I samband med införandet av RUT såg man en kraftig ökning bland småföretagare och en större mängd kvinnor som startat eget i denna bransch har nu blivit extremt framgångsrika entreprenörer inom serviceyrket.