Flyttfirmor som tillhandahåller separata flyttservicetjänster kan till exempel inkluderas av en tjänst för enbart packning. I en sådan tjänst kommer du ansvara för lastning, lossning samt transport för materialet för flytten, medan flyttfirman tar hand om packningen på ett noggrant sätt. Andra separata tjänster som en flyttfirma kan erbjuda kan du ta del av nedan.

Tjänster som kan inkluderas i en flyttservice

Packning/Uppackning: Flyttfirmor packar och packar upp alla dina tillhörigheter åt dig.

Lastning/lossning: Flyttfirmor lastar och lossar dina tillhörigheter i en flyttbil.

Transport: Flyttfirmor hjälper dig med transport av ägodelarna från ditt gamla boende till ditt nya.

Förvaring: Flyttfirmor kan tillhandahålla kort- och långtidsförvaringslösningar för dina föremål.

Förpackningsmaterial: Flyttfirmor kan förse dig med nödvändiga förpackningsmaterial som lådor och tejp.

Försäkringsskydd: Flyttfirmor kan tillhandahålla försäkringsskydd för dina föremål i händelse av skada eller förlust.